Cyber security

Cyber security is het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen cyberaanvallen. Cyberaanvallen zijn vaak gericht op openen, wijzigen of vernietigen van gevoelige informatie, ontbreken van bedrijfsprocessen en het afpersen van geld. Bedrijven zijn grotendeels over naar de cloud om tijd en onafhankelijk te kunnen werken. Daarnaast kwam de vorm “Het nieuwe werken” naar voren en werken steeds meer mensen vanuit huis. Het beschermen van bedrijfsgegevens komt steeds hoger op de agenda te staan, bedrijven kunnen er niet meer omheen, mede door de wet- en regelgeving zoals AVG.

Waar cyber security om draait heeft te maken met meerdere lagen van bescherming, verspreid over computers, netwerken en programma’s. Voor bedrijven is het van belang dat mensen, processen en technologie elkaar aanvullen om cyberaanvallen tegen te gaan. Een uniform bedreigings-managementsysteem kan bepaalde security producten automatiseren en belangrijkste functies voor security processen versnellen. De punten detectie, onderzoek en herstel worden grondig onder de loep genomen.

 

Basisprincipes voor gegevensbeveiliging

Voor gebruikers is het essentieel om de basisprincipes voor gegevensbeveiliging te begrijpen en na te leven. Een van de basisprincipes is het kiezen van sterke wachtwoorden, het maken van back-up van data en voorzichtig zijn met e-mails en het openen van bijlagen. Daarnaast is het voor bedrijven belangrijk dat zij een kader hebben hoe gebruikers omgaan met pogingen tot cyberaanvallen en hoe gebruikers de cyberaanvallen kunnen identificeren, systemen beschermen, bedreigingen kunt opsporen en hoe u erop kunt reageren.

 

Het belang van cyber security

Cyber security is erg belangrijk omdat de verbonden wereld profiteert van cyber security programma’s. Zelfs op individueel niveau komt cyber security voor. Een cyberaanval kan resulteren in identiteitsdiefstal, afpersing pogingen en het verlies van belangrijke data. Het veiligstellen van cyberaanvallen is essentieel om onze samenleving veilig te laten functioneren. Daarbij profiteert iedereen van de onderzoekers naar cyberdreigingen. Zij onderzoeken nieuwe en opkomende bedreigingen en strategieën tegen cyberaanvallen. Onderzoekers ontdekken nieuwe kwetsbaarheden, brengen het belang van cyber security extra onder de aandacht en versterken diverse tools. Het werk wat de onderzoekers leveren maakt het internet voor iedereen veiliger!

 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het beveiligen van uw computer? Neem dan contact met ons op.